ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIG VLOERADVIES

Kunststofvloeren zijn voor vele industriële, zakelijke en particuliere toepassingen een uitstekende oplossing. Maar helaas kunnen er zich ook problemen voordoen. Deskundige en onafhankelijke advisering vooraf voorkomt deze problemen. Indien er echter al problemen zijn ontstaan, kunnen wij een inspectie uitvoeren en/of een deskundigenbericht voor u maken. Dit deskundigenbericht kunt u gebruiken voor het informeren van verzekeraars en/of andere partijen omtrent de omvang, de oorzaak en de mogelijke oplossing van de vloerproblemen. Onze opdrachtgevers zijn o.a. particulieren, expertisebureaus, adviesbureaus, gebouwenbeheerders, vloerenfabrikanten, en aannemers In veel gevallen vergoedt uw rechtsbijstandsverzekering de door ons gemaakte expertisekosten. Raadpleeg uw verzekeraar.

MIJtech kunststofvloeradvies: meer dan 25 jaar ervaring met praktische vakkennis, ondersteund door veel opleidingen, staan garant voor vakmanschap. Daarom kunnen wij onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig advies, expertise en begeleiding bieden. Bijvoorbeeld d.m.v. toezicht tijdens applicatie, inspectie en advies bij vloerproblemen, zoals schade aan gietvloeren of bij vloerbeoordelingen.

MIJtech kunststofvloeradvies komt in actie:

 • Als u, om wat voor reden dan ook, niet tevreden bent over uw vloer en u deskundig advies kunt gebruiken;
 • Bij complexe projecten waar een voorafgaand technisch advies noodzakelijk is;
 • Bij het toetsen van de gelegde vloer aan de offerte, de gestelde verwachtingen, het gebruik, de stand der techniek en aan normen en/of richtlijnen;
 • Daar waar het fout gaat; veelal tijdens de uitvoering;
 

MIJtech kunststofvloeradvies kan voor u:

 • niet-destructief onderzoek uitvoeren zoals:
  visuele inspecties, vochtmetingen onder de vloer, shore A- of D- waarden bepalen, de stroefheid oftewel antislip van de vloer meten en beoordelen, eventuele problemen inventariseren, een kleurscan maken, glansmetingen, de krasvastheid bepalen, elektrische weerstand en/of elektrische spanningsopbouw meten (ESD en/of ATEX), een infra rood scan maken.
 • destructief onderzoek uitvoeren zoals:
  bepaling van de systeemopbouw en systeemdikte, meting van de hechtsterkte, plaatsbepaling van schademechanismen en bepaling van het type schade;
 • nadere onderzoeken uitvoeren zoals:
  microfotografie, laagherkenning en nauwkeurige diktemetingen, blaasvochtanalyse, pH metingen, indien nodig samen met erkende laboratoria;
 • een heldere rapportage leveren van alle geïnventariseerde bevindingen en/of metingen, en aanbevelingen adviseren voor een succesvol vervolg.


Na een inspectie met het benodigde onderzoek ter plaatse en een beoordeling van het project, maken wij een deskundigenbericht. Dit bericht legt de situatie vast, noemt de oorzaak of de waarschijnlijke oorzaak en geeft een richtinggevend hersteladvies. Dit met het aangeven van de eventuele restrisico’s.