ONAFHANKELIJK, BETROUWBAAR EN DESKUNDIG VLOERADVIES

De MIJtech ESD-Scan geeft snel duidelijkheid over de veiligheid van uw ESD vloer

ESD standard EN/IEC 61340-5-1:2016
De norm is recent aangepast. Wij zijn bekend met de actuele norm. MIJtech is lid van de normcommissie TC 101 elektrostatica.

Isolerende vloerafwerkingen die stof voorkomen, kunnen leiden tot ongecontroleerde ontladingen van de vloer. ESD (Electro Static Discharge) vloeren zorgen dat er geen elektrostatische oplading ontstaat. Een vloer die niet statisch is geladen kan niet ongecontroleerd ontladen. Denk bijvoorbeeld aan operatiezalen, computerruimtes, high-tech productiefaciliteiten. Zonder adequate maatregelen maakt zo'n statische lading de mens tot een risicofactor voor b.v. elektronica.  Componenten in deze ruimtes moeten beschermd worden tegen ontlading. Het aanwezig zijn van een ESD vloer vormt een belangrijk onderdeel bij de veiligheid voor componenten en mensen en biedt bescherming tegen ontlading.

Veiligheid voor componenten
De huidige norm voor de veiligheid van componenten geeft een spanningsopbouw aan die de 100 V niet overschrijdt. Dit wordt gemeten met de Human Body Model Walking Test, conform de norm EN 61340-4-5. Met de huidige technieken kunnen we zelfs een spanningsopbouw van minder dan 5 V realiseren bij speciale ESD vloersystemen van EP en PU hars. Zelfs bij een relatieve vochtigheid van slechts 12%! MIJtech heeft hier onderzoek naar verricht in een klimaatkamer.

Veiligheid voor mensen (voorheen NEN 1010)
Voor de veiligheid van de mens is de ondergrens van de doorgangsweerstand van de vloer ten opzichte van de aarde van belang. Deze doorgangsweerstand adviseren wij hoger te laten zijn dan 50 kΩ bij 500 V (voorheen NEN 1010 / DIN 1081).

De MIJtech ESD-Scan: meten van ESD vloeren, afgifte ESD certificaat
Met behulp van de MIJtech ESD-Scan worden de spanningsopbouw  en de doorgangsweerstand van uw ESD vloer ten opzichte van de aarde gemeten en vastgelegd.
Stel dat uw vloer niet voldoet aan de veiligheidswaarden. Moet dan de gehele vloer vervangen worden? In de meeste gevallen is dat niet nodig. Wij adviseren u hierbij.

De MIJtech ESD-Scan geeft informatie over het functioneren van de bestaande ESD vloer en geeft, indien nodig, een richtinggevend advies voor het opwaarderen van deze vloer. Tevens kunnen wij een ESD certificaat afgeven, indien de resultaten van de uitgevoerde metingen overeenkomen met de ESD standard EN 61340-4-5 en/of de ESD standard EN/IEC 61340-5-1:2016.

MIJtech is betrokken bij de ontwikkeling van ESD systemen en de norm waaraan deze moeten voldoen. Daarnaast volgen wij de werking van de ESD systemen in de praktijk. De door ons verstrekte ESD certificaten zijn maximaal 12 maanden geldig. Daarna volgt een her-meting. Inmiddels hebben wij veel informatie over de werking van ESD vloeren die meerdere jaren in gebruik zijn.

Voor meer informatie lees de volgende artikelen in de downloads:

VTM 1: 2017 | Onderzoek van diverse ESD vloeren in klimaatkamer.
VTM 5/6: 2014 | Aandacht voor de geladen vloer.
MIJtech ESD casus, 2012.